groepen
nieuws
agenda

Schooladvies

 ——————————————————————————————————————————–

Uitnodiging voor donderdag 17 november 2016 in de Koningshof.Nieuwe opzet!

Dit jaar is de voorlichting over het Voortgezet Onderwijs voor alle groep 8 -leerlingen  in de Koningshof in Maassluis.
De inloop is vanaf 19.00 uur. De avond start om 19.30 uur.

Een  aantal deskundigen zullen u alles vertellen,wat u over het VO moet weten en waar uw kind aan moet voldoen om op het Voortgezet Onderwijs te kunnen worden geplaatst.

Na afloop zullen de ouders  tevens de schoolgids en een goodybag ontvangen .

Verder  is er  nog gelegenheid  vragen te stellen aan  de leerkrachten.

De voorlichtingsavond op OKC de Westhoek komt dus te vervallen.

—————————————————————————————————————————–

Schooladvies is het belangrijkst!

Geen stress meer voor de eindtoets in groep 8, want die is vanaf nu veel minder belangrijk. Voortaan is het schooladvies van de leerkracht( school) bindend voor het vervolgonderwijs van de leerling.

De eindtoets is ooit – in 1968- ingevoerd om een onafhankelijke onderbouwing te krijgen voor het advies voor het vervolgonderwijs. De laatste jaren kwam er echter meer kritiek op de eindtoets. Die zou een ..momentopname.. zijn, door stress beïnvloed worden en welgestelde ouders zouden hun kind op oefencursussen doen om de score te verhogen.

Factoren die school zeker mee laat spelen zijn motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude. Er volgde een wetswijziging: anno 2015.

De eindtoets is wel verplicht voor alle basisscholen, maar de uitslag telt niet meer mee voor het schooladvies.

Dat advies wordt al eerder ,vóór 1 maart, opgesteld door de leerkracht. De centrale eindtoets komt daarna, –dinsdag 18-woensdag 19- en donderdag 20 april 2017 ,als de leerlingen inmiddels al zijn ingeschreven bij het voortgezet onderwijs.

Alleen als de leerling de toets veel beter maakt dan verwacht, mag het schooladvies nog worden aangepast. Als een kind de toets slechter heeft gemaakt dan verwacht, wordt het advies niet bijgesteld.

Bron:  Magazine voor het openbaar onderwijs

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu