groepen
nieuws
agenda

Groep 3b

 

 

Werkwijze groep 3                                                                 schooljaar 2018-2019

Uw kind krijgt in groep 3 een hoop nieuwe indrukken te verwerken. Het gaat leren lezen, schrijven en rekenen. Dit kost ontzettend veel energie. Hij of zij maakt een reuzenstap in zijn/haar ontwikkeling. Om alle kinderen zo goed mogelijk vooruit te helpen, hebben wij in onze klas o.a. een instructietafel. Daar werken wij met de kinderen aan onze DWP’s (hulpplannen). Kinderen komen aan deze tafel voor verlengde instructie of verdieping. Kinderen mogen altijd naar behoefte aan de tafel komen zitten.

Wat leert uw kind dit schooljaar ?

Rekenen:

Onze rekenmethode, “De wereld in getallen”,  sluit aan op de dagelijkse beleving van de kinderen en het spoort hen aan zelf oplossingen te bedenken. De methode besteedt aandacht aan de verschillende facetten van het leren rekenen. De meeste mensen verstaan onder rekenen: rijtjes sommen maken. Er komt echter veel meer bij kijken. Denkt u eens aan meten, klokkijken, rekenen met geld en  bouwen aan de hand van een voorbeeld.

We rekenen eerst tot en met 10; optellen, aftrekken en verdelen(splitsen). Later in het jaar rekenen we t/m 20. Aan het eind van het jaar kunnen de kinderen tellen en terugtellen tot en met 100 en uit het hoofd rekenen tot en met 10.

Na de kerstvakantie verandert het werkschrift, dan zijn er, behalve de lessen, ook nog taken te doen. Deze zijn verdeeld in 1, 2 of 3 sterren taken, zodat alle kinderen op hun eigen niveau verder kunnen werken met de lesstof.

Lezen:

Methode: “Veilig Leren Lezen”, tweede maanversie.

De leerstof is gedurende het schooljaar verdeeld over twaalf thema’s (kernen).

We beginnen met woordjes van 3 letters en eindigen het jaar met woorden van 3 lettergrepen.

Elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een ‘ankerverhaal’. Dit verhaal dient als anker voor de kinderen: het maakt de samenhang van begrippen en activiteiten duidelijk. Themawoorden worden aangeboden om de woordenschat te vergroten.

In ieder thema worden kernwoorden aangeleerd en de bijbehorende letters. De letters worden uitgesproken zoals de letter klinkt in een woord. Bijvoorbeeld: “b” wordt uitgesproken als “buh” en niet als “bee”. Ook lettercombinaties als ie, ei, oe, ou, au, oo, aa, ee, uu worden behandeld. Zo leren kinderen stapsgewijs lezen en schrijven.

Na iedere kern is er een leestoets. De kinderen oefenen het lezen van woorden met een “Veilig en Vlot-boekje”. Hierin staan rijtjes met woorden. Deze woordrijtjes kunt u ook op de site van de school vinden onder het kopje algemeen bij “laatste nieuws”.

Naar aanleiding van deze toetsen krijgen de kinderen vervolg werk op niveau, bijvoorbeeld; leerlingen die goed of uitmuntend scoren krijgen raket- of zonmateriaal waarmee binnen dezelfde kern zelfstandig kan worden gewerkt en meer uitdaging kan worden geboden. Kinderen die onvoldoende of twijfelachtig scoren krijgen in de klas extra ondersteuning en leeshuiswerk mee, zodat u thuis ook extra kunt oefenen.

Elke week kunnen de kinderen ook een boekje op hun leesniveau uitkiezen in de schoolbibliotheek.

U kunt op de hoogte blijven via www.veiliglerenlezen.nl  onder “informatie en tips voor ouders”.

Taal:

In de thema’s van Veilig Leren Lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, woordenschat, functioneel schrijven en spelling uitgewerkt.

Schrijven:

Methode:”Schrijven in de basisschool”.  De kinderen leren in het eerste half jaar de cijfers en blokletters schrijven.

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen een pen en beginnen we met het schrijven van de schrijfletters. In het eerste schrijfschriftje schrijven we losse schrijfletters. In het tweede schriftje leren de kinderen hoe zij de letters met elkaar kunnen verbinden en schrijven we aan elkaar.

Natuureducatie:

We brengen dit schooljaar een bezoek aan de tuin van het Duurzaamheidscentrum (voorheen NME). Bij deze Lente-elfjes les maken de kinderen kennis met de natuur dichtbij huis door middel van leerzame en leuke opdrachten in de tuin.

Expressie:

Onder expressie verstaan we handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.

In de muziekles maken we gebruik van de lessen uit de methode: “Moet je doen”.

Bovendien krijgen de kinderen ook nog een aantal toneellessen.

Eens per jaar verzorgen de kinderen een optreden voor de ouders (DIVO) waarbij muziek ook een rol speelt.

Verkeer:

We volgen de verkeerskalender van Veilig Verkeer Nederland. Maandelijks worden er thema’s behandeld, zoals: zien en gezien worden, verkeersborden en verkeersregels, oversteken en de juiste plek op de weg. Ook hierbij gebruiken we het smartbord. U kunt op de hoogte blijven via de site www.schoolopseef.nl onder: informatie voor ouders.

Vakdocenten

Gymnastiek:

Twee keer in de week hebben de kinderen gymnastiek van meester Ruud en/of meester Zsolt.

Dansante vorming:

In voorbereiding op de DIVO zal juf Adriënne allerlei beweeg- en dansspelletjes met de kinderen doen

Engels:

De leerlingen krijgen twee keer per week les in het Engels. Een les van vakleerkracht miss Margaret en een les van de leerkracht. Onze nieuwe methode “Join In” wordt hierbij gebruikt. De kinderen leren zo op jonge leeftijd al woorden en korte zinnen in het Engels en raken vertrouwd met (het spreken van) de Engelse taal.

Gezonde school:

De Westhoek is een gezonde school, in dat kader stimuleren we gezonde en goede pauzehapjes en traktaties. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze gruitendagen. De kinderen mogen dan alleen fruit/groente in hun pauze eten.

KIVA, Soemo en methode relaties en seksualiteit :

KIVA is een Finse methode die de kinderen leert goed met elkaar om te gaan. Door middel van gerichte onderwerpen en bijbehorende opdrachten worden de kinderen bewust gemaakt hoe je prettig met elkaar omgaat, problemen vermijdt en indien nodig conflicten oplost. Met behulp van de SOEMO kaarten oefenen we sociale vaardigheden.

Vanuit de lessen relaties en seksualiteit krijgen de kinderen les in het aangaan van relaties met andere (denk daarbij aan vriendschappen) en bij de leeftijd van uw kind passende voorlichtingslessen.

Bijzonderheden van dit schooljaar:

In mei 2019 hebben we samen met groep 4 een DIVO-avond (Doe iets voor ouders).

In het kader van het Cultuurmenu Maassluis krijgen de groepen 3 een dansproject aangeboden onder leiding van een gastdocent van het Kunstgebouw.

We brengen in dit schooljaar een bezoek aan de tuin van het Duurzaamheidscentrum. Daar krijgen de kinderen een speurtocht met leuke en leerzame opdrachten in de natuur.

Stagiaires:

Het is mogelijk dat in groep 3 een stagiaire wordt geplaatst.

 

 

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu