groepen
nieuws
agenda

Huiswerk

Boekbespreking
Na de kerstvakantie gaan we in de groepen 4 beginnen met de boekbesprekingen. De kinderen krijgen deze week een bijbehorende brief mee als leidraad voor hun boekbespreking. Hierop staat de datum wanneer de kinderen aan de beurt zijn.

Huiswerk: de tafel van 3
De kinderen krijgen een rekenblad met de tafel van 3 mee. Het is de bedoeling dat de kinderen heel de tafel van 3 kunnen opnoemen, op volgorde en door elkaar. Dit kunnen ze oefenen aan de hand van het stencil. In de klas zijn we ook bezig met het oefenen van de tafel van 3. De tafel van 3 wordt in de week na de kerstvakantie overhoord.

Huiswerk: de tafel van 5
De kinderen hebben een rekenblad met de tafel van 5 mee gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen heel de tafel van 5 kunnen opnoemen, op volgorde en door elkaar. Dit kunnen ze oefenen aan de hand van het stencil. In de klas zijn we ook bezig met het oefenen van de tafel van 5. De tafel van 5 wordt aan het eind van de week weer overhoord.

Huiswerk voor in de herfstvakantie
De kinderen krijgen een rekenblad met de tafel van 2 en 10 mee. Het is de bedoeling dat de kinderen heel de tafel van 2 en 10 kunnen opnoemen, op volgorde en door elkaar. Dit kunnen ze oefenen aan de hand van het stencil. Na de herfstvakantie gaan wij beginnen met het overhoren van de tafels.

Mededeling
Af en toe zullen de kinderen huiswerk mee naar huis krijgen.

Als het gaat om huiswerk voor de hele klas, sturen we hier een digiduif over en plaatsen we het huiswerk op deze pagina van de schoolwebsite.

Taal

Bij elke eenheid van taal horen een groot aantal nieuwe woorden. Wij geven de kinderen deze woorden ook mee naar huis, zodat ze thuis extra kunnen oefenen.

Spelling en Lezen

Bij elke eenheid van spelling geven wij 2 dictees, dictee A en B. Om deze dictees te oefenen krijgen de kinderen spellingskaarten mee naar huis.

Rekenen

Het automatiseren van sommen onder de 10 is erg belangrijk. De kinderen krijgen soms oefenbladen mee om ze extra te oefenen.

In de loop van het schooljaar gaan de kinderen ook de tafels leren. Dit is natuurlijk ook erg belangrijk. Ook hiervoor krijgen de kinderen extra oefenbladen mee naar huis.

 

huiswerk                          huiswerk

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu