groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

Buitenschoolse opvang

BSO KAMP boterbloem 2016

Contactpersoon BSO : Ank Nieswaag

U kunt met vragen of opmerkingen mbt de BSO  altijd bij Ank terecht.

Stamgroepen
Onze BSO van OKC De Westhoek bestaat zoals u weet uit twee groepen.

Twee stamgroepen.

Een kind kan maar in één stamgroep zitten, maar kan wel van twee stamgroepruimtes gebruik maken. Het kan daarbij zijn dat de hele stamgroep in een andere ruimte zit, of dat bijvoorbeeld op rustige dagen of aan het eind van de dag stamgroep van boven en stamgroep van beneden worden samengevoegd in de groepsruimte van stamgroep beneden. De stamgroepen blijven dan compleet (met een vaste beroepskracht), maar zitten samen in één ruimte
Volgens de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt de beroepskracht-kind ratio berekend op basis van de stamgroep. Bij de BSO houdt dit in; 1 PM-er op 10 kinderen.
Tijdens de vakantie zijn de stamgroepen ook samengevoegd in het benedenlokaal.
Eén groep (Suske), van de jongste kinderen, is beneden gevestigd in het Peuterspeelzaal lokaal met PM-er (Pedagogisch medewerkster) Ank, op de maandag, dinsdag en donderdag.
Deze onderbouw kinderen (groepen 1, 1/ 2 en 2) worden door een PM-er na schooltijd uit de groep opgehaald.

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu