groepen
nieuws
agenda

Buitenschoolse opvang

BSO KAMP boterbloem 2016

Contactpersoon BSO : Ank Nieswaag

U kunt met vragen of opmerkingen mbt de BSO  altijd bij Ank terecht.

Stamgroepen
Onze BSO van OKC De Westhoek bestaat zoals u weet uit twee groepen.

Twee stamgroepen.

Een kind kan maar in één stamgroep zitten, maar kan wel van twee stamgroepruimtes gebruik maken. Het kan daarbij zijn dat de hele stamgroep in een andere ruimte zit, of dat bijvoorbeeld op rustige dagen of aan het eind van de dag stamgroep van boven en stamgroep van beneden worden samengevoegd in de groepsruimte van stamgroep beneden. De stamgroepen blijven dan compleet (met een vaste beroepskracht), maar zitten samen in één ruimte
Volgens de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt de beroepskracht-kind ratio berekend op basis van de stamgroep. Bij de BSO houdt dit in; 1 PM-er op 10 kinderen.
Tijdens de vakantie zijn de stamgroepen ook samengevoegd in het benedenlokaal.
Eén groep (Suske), van de jongste kinderen, is beneden gevestigd in het Peuterspeelzaal lokaal met PM-er (Pedagogisch medewerkster) Ank, op de maandag, dinsdag en donderdag.
Deze onderbouw kinderen (groepen 1, 1/ 2 en 2) worden door een PM-er na schooltijd uit de groep opgehaald.
De tweede groep (Wiske), van de oudere kinderen, is boven gevestigd met PM-er Adriënne, op de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en, met op drukkere dagen (ma, di en do), LM-er (Locatiemanager) Astrid.
Deze kinderen (vanaf groep 3) komen zelfstandig naar het BSO lokaal toe.
Op vrijdag zijn beide groepen (jongste en oudste kinderen) samen in het lokaal boven.

Het aantal kinderen op onze groepen is van dusdanige samenstelling (leeftijd/ grootte) dat we onlangs een verdeling hebben moeten maken van onze BSO kinderen.
Voor de meeste kinderen verandert er niets. Wel voor enkele kinderen uit de Suske groep.

Aangezien de groep met de jongere kinderen (Suske) de laatste tijd groter is geworden zijn wij genoodzaakt geweest enkele kinderen (uit groep 2) door te schuiven naar boven (Wiske).
Aan de hand van leeftijd, zelfstandigheid en voorkeur van het kind zelf hebben wij een nieuwe indeling gemaakt en zijn wij van mening dat dit voor de ontwikkeling van de kinderen een goede zaak is.

Deze nieuwe Wiske kinderen worden ook nog steeds opgehaald uit hun schoollokaal om 15.00 uur en begeleid  met het naar boven gaan op de trap.

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu