groepen
nieuws
agenda

MR

De MR van De Westhoek bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR bestaat uit Barbara Oosterlee, Steef Boonstra en Harmen van der Schaar (voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit Ria Korstanje, Andrea van Zweden en Marloes Snoek (secretaris).

De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de directie van de school en het schoolbestuur (Wijzer in Opvang en Onderwijs). Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Bij een aantal besluiten heeft de MR adviesrecht. Bij andere besluiten heeft de MR ook instemmingsrecht.

Met vragen en ideeën kunt u ons aanspreken of mailen naar mrwesthoek@wijzer.nu

 

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu