groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

MR en LOC

De MR en LOC hebben ongeveer 6 gezamenlijke vergaderingen per jaar.

Het jaarverslag wordt ieder jaar gepubliceerd op de website.

Doelstelling
De doelstelling van de MR en LOC van OKC de Westhoek is dat we de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders behartigen in een prettige en veilige omgeving.

Wat is de MR?
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Zo zijn ouders (leerlingen) en personeel betrokken bij het beleid van de school en kunnen zij via de MR (deels) invloed uitoefenen op dat beleid.

De MR heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht –> Het schoolbestuur moet de MR tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht –> Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht –> Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de MR nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement of goedkeuring van de jaarlijkse begroting.

De rechten van de MR (en GMR) aangaande beleidszaken zijn wettelijk vastgesteld.

Onze MR-leden zijn:

 • Harmen van der Schaar (ouder- voorzitter)
 • Joris van Sebille (ouder)
 • Steef Boonstra (ouder)
 • Ria van Korstanje (personeel)
 • René Reusink (personeel- secretaris)
 • Andrea van Zweden (personeel)

Wat is de LOC?

Iedere opvang heeft een lokale oudercommissie (LOC) die met de leidinggevende overleg heeft. De lokale oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die op de betreffende locaties zitten. Dat kan zijn;

 • Het kinderdagverblijf (KDV)
 • De buitenschoolse opvang (BSO)
 • De peuterspeelzaal (PSZ)

De LOC adviseert over;

 • Beleid m.b.t. kwaliteit en pedagogiek
 • Beleid m.b.t. spel en ontwikkeling
 • Beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Beleid op het gebied van voeding
 • Wijzigingen op het gebied van openingstijden en locaties
 • Wijzigingen van de prijs

Iedere lokale oudercommissie kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert 4 keer per jaar over de overstijgende onderwerpen met het College van Bestuur. In het COC reglement kunt u lezen wat de afspraken zijn.

Onze LOC leden zijn:

 • Lisette Kapitein
 • Evert van der Kleij

Wat is de GMR?

OKC de Westhoek is onderdeel van Stichting Wijzer, wij hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken die alle scholen aan gaan. Ook de GMR heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.

Leden GMR

 

 

 

 

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu