groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

OR

De leden van de ouderraad zetten zich in om de school een leuke en gezonde plek te maken voor de kinderen. Wij willen graag de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen.

Hiertoe ondersteunen wij het team en door zelf actief een bijdrage te leveren maar ook hierbij meerdere ouders te betrekken.

Dit doen we bij alle grote evenementen als o.a. Sinterklaas, Kerst, het voorjaarsfeest, Pasen, Koningsdag.

Maar tevens op de achtergrond. Denk dan aan koffie schenken tijdens het schoolreisje, de DIVO voorstellingen het afscheid van groep 8 en ouderavonden.

De volgende ouders hebben zitting in de OR:

Alice Swertz

Liesbeth Pronk

Lisette Booij

Soesja van Dijk

Tulay Kaya

Denise van der Tang (secretaris)

Fatma Demir

Nicole Stam (secretaris)

Maurice Poot(voorzitter)

 

Heb je vragen of wil je ons iets laten weten, spreek ons aan ‘op het schoolplein’

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu