groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

Peuterspeelzaal

Contactpersoon peuterspeelzaal: Cora Swiertz

U kunt met vragen of opmerkingen mbt de peuterspeelzaal  altijd bij Cora terecht.

Peuterspeelzaal OKC de Westhoek is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is elke dag geopend, behalve de woensdagmiddag. We werken met dagdelen; ochtenden en middagen. Op elk dagdeel zitten andere kinderen, er is geen vaste groep kinderen. U kunt uw peuter inschrijven voor 1 of meerdere dagdelen in de week. Als uw kind een VVE verwijzing heeft gekregen dan komt het 4 dagdelen per week. In elke groep zitten maximaal 16 peuters die begeleid worden door 2 pedagogisch medewerkers.

Op de peuterspeelzaal wordt opbrengstgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat er wordt gewerkt aan de 4 ontwikkelingsgebieden; sociaal-emotioneel, taal, motoriek en rekenen. Omdat wij thematisch werken worden deze ontwikkelingsgebieden steeds op een andere manier vorm gegeven. Zo stimuleren wij de kinderen om te groeien op ieder gebied.

Per thema wordt er een stappenplan gemaakt. Elke week stellen wij een weekdoel gericht op de activiteit die wij aanbieden. Ook wordt er per thema een verteltafel en thematafel gemaakt. We werken gemiddeld 6 weken lang aan een thema. Deze thema’s worden samen met het kinderdagverblijf en de school opgezet, zo leren we van en met elkaar. Waar mogelijk organiseren we ook gezamenlijke activiteiten.

De peuters krijgen spelenderwijs Engelse les op de ochtenden. Deze worden gegeven door een vakdocent die ook werkzaam is op de school.

De kinderen krijgen individuele aandacht, maar ook in groepsverband wordt er gewerkt aan hun ontwikkeling. We werken in de kleine en in de grote kring. Hierin worden boekjes voorgelezen, met ontwikkelingsmaterialen gewerkt, liedjes gezongen en thema activiteiten aangeboden. In het lokaal zijn er verschillende speelhoeken, zoals de huishoek, de auto/bouwhoek en de leeshoek. Ook staat er een grote, lage activiteiten tafel en een hoge activiteiten tafel in het lokaal.

We hebben verschillend, uitnodigend spelmateriaal, afgestemd op de leeftijd en behoefte van de kinderen.

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu