groepen
nieuws
agenda

Prentenboek over pesten.

 • Tijdens het thema “Kriebelbeestjes” is bij de peuters en kleuters het prentenboek “Belle”voorgelezen.
  Dit boek gaat over het onderwerp pesten. Pesten kan al op jonge leeftijd plaatsvinden.
  Meestal gaat het om een ander buitensluiten, een ander uitlachen of  uitschelden.
  Het kind dat op deze leeftijd pestgedrag vertoont heeft vaak niet door dat hij of zij een ander kind zoveel verdriet doet. Het kind dat gepest wordt moet vaak nog leren voor zichzelf op te komen. De groep moet leren het gedrag van de pester niet goed te vinden en te laten stoppen. De groep zal ook het kind dat gepest wordt leren te helpen. De leerkrachten en begeleiders spelen een belangrijke rol om pestgedrag te signaleren en het gewenste gedrag aan te leren in de groep.
  De ouders spelen thuis een belangrijke rol in het bespreken van pestgedrag. We vragen dan ook aan de ouders of  zij het op school komen melden als ze vermoedens hebben van pestgedrag .
  Zo zorgen we samen voor een veilige school, waar kinderen prettig samen kunnen zijn.
 • Vrijdag 10 april wordt het prentenboek “Belle,”dat geschreven en geïllustreerd is door juf Caroline Boon van groep 2, aan alle peuters en kleuters van OKC de Westhoek uitgedeeld.
  Dankzij de financiële steun van Stichting Fonds Schiedam, Vlaardingen en het bestuur van Stichting Wijzer krijgen de kinderen dit boek om thuis met hun ouders nog eens te lezen.

 

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu