groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

School

Openbaar integraal kindcentrum de Westhoek
Onderdeel van stichting Wijzer in Opvang en OnderwijsFM - Westhoek Logo+kindcentrum

Onze Visie:
Op OIKC De Westhoek is iedere leerling een excellente leerling.
Wij gaan uit van de eigenheid en mogelijkheden van ieder individu. De leerlingen en leerkrachten zo uitdagen en stimuleren, dat ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien.

gemeenteWie zijn wij……
Ons openbaar integraal kindcentrum biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12/13 jaar in een veilige vertrouwde omgeving. Er is een doorgaande leerlijn en ook het pedagogisch beleid is goed op elkaar afgestemd.
Zowel voor als na schooltijd worden er uitdagende activiteiten aangeboden.
In en om de klas volgen we het kind en kijken wat nodig is om zich te kunnen ontplooien. Niet het eindproduct staat centraal, maar het leerproces en de ontwikkeling van het kind. Daarom maken we gebruik van moderne methodes en durven wij hierin ook onze eigen keuzes te maken, kijkend naar de kinderen. We willen graag samen met het kind ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen. Onderwijs in het Engels is een onderdeel van ons aanbod. De vorderingen van de kinderen worden geregistreerd in een doorgaande lijn van groep 0 t/m 8. Ook worden er toetsen afgenomen om ons beeld van de leerlingen scherper te stellen. Algemene toetsen zijn richtinggevend en niet bepalend. Het deskundig oordeel van de leerkracht en het team is doorslaggevend in beslissingen die genomen worden.
Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en tevens om te gaan met eigen verantwoordelijkheid voor het werk. Daarom werken we in de onderbouwklassen met planborden en is er vervolgens in de midden– en bovenbouw een werkstructuur waarin dagtaken een belangrijke rol innemen. Het bevorderen van zelfstandigheid en het aanleren van zelfstandig werken biedt de leerkracht ook kansen om individueel of groepsgewijs kinderen persoonlijke aandacht te geven. Wij willen als leerkrachten onze kinderen veel mogelijkheden bieden, daarom bouwen wij onze expertise uit om extra begeleiding te kunnen geven aan leerlingen die op enig gebied behoefte hebben aan ondersteuning of juist verdieping of verbreding.
Voor de meer begaafde leerlingen hebben wij een plusklas, waar naast projecten ook Russisch wordt aangeboden.
Het team staat open voor vernieuwingen, maar houdt voor ogen dat we in het belang van de kinderen werken. Onderwijskundige ontwikkelingen en keuzes die we maken worden in het team regelmatig besproken. Ook met ouders. We claimen nadrukkelijk ruimte voor individuele inbreng en kwaliteiten van leerkrachten. Er wordt geleerd van en met elkaar door ervaringen te delen en eigen opvattingen en werkwijzen ter discussie te stellen. We informeren elkaar over bijzonderheden van kinderen, willen onderling in gesprek zijn en luisteren naar kritiek van anderen. Ook voor leerkrachten geldt dat we onze talenten versterken en ontplooien.
Kinderen worden positief benaderd met oog voor ieders eigenheid. Respect is voor ons allen een centraal begrip: respectvol omgaan met elkaar op school, met ouders en met alles wat leeft.
Kennismaken met De Westhoek
U bent altijd van harte welkom om de school te bezoeken en uitgebreid in de praktijk te kijken hoe wij werken.
U kunt een informatiepakket aanvragen door een mail te sturen.
Directeur: mevrouw J. Burgerhoudt

j.burgerhoudt@wijzer.nu

www.dewesthoek.nl

Adres: Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis
tel.: 010-5914870

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu