groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

GVO en HVO

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er in de wereld zijn.

Het openbaar onderwijs kan uw kind het vrijwillige vak godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) aanbieden. Bij GVO en HVO is wel één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt. Veel ouders en verzorgers willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En ook hoe hun kind kan ervaren wat dit geloof of levensovertuiging in het leven van alledag kan betekenen.

GVO en HVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties. De lessen vinden 1x per week onder schooltijd plaats en duren 45 minuten. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

Meer informatie kunt u vinden op de website http://gvoenhvo.nl/

HVO toelichting

GVO toelichting