groepen
nieuws
agenda

Maandarchief

Kinderraad

Onze kinderraad
Voor ons is het allemaal heel gewoon; een kinderraad. Al vanaf 2006 een begrip op onze school. Ooit begonnen als groepje om met elkaar na te denken over `leuke` naschoolse activiteiten maar al snel uitgegroeid tot een volwaardige raad van kinderparticipatie. Moeilijk woord; Participatie. Maar participatie is een verzamelnaam voor nadenken en uitwisselen.

Leren samenleven met anderen. Het is belangrijk dat we rekening leren houden met andere. We leren dat algemeen belang wel eens voorgaat op eigen ideeën en wensen. Samenleven met anderen betekent o.a.; mogen meedoen in de (volwassen) wereld en samen met `grote mensen`nadenken over problemen en oplossingen in je omgeving. In ons geval de school!

Bij de kinderraad leer je dat niet alleen jouw mening maar ook de mening van anderen belangrijk is. Elke mening telt. Door het geven van je mening, en kunnen vertellen waarom je deze mening hebt en ideeën uit te wisselen leer je om je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Hierdoor ontstaan gesprekken waar je soms nog best goed en lang over na zult denken.

Kinderparticipatie betekent dat kinderen recht hebben op hun wensen en dat ze die wensen mogen uiten, maar ook dat zij recht hebben op een antwoord over die wensen. Regelmatig
zullen we het tijdens de vergaderingen over kinderrechten hebben.

Wat doet de kinderraad en wat hebben de leden zoal gedaan en meegemaakt;
●Zij verzinnen en helpen bij de organisatie van naschoolse activiteiten
●Zij hebben een cursus `kinderpersbureau` aangeboden gekregen en zijn toen actief ingezet om interviews af te nemen o.a. bij een informatie avond van school. Ook hebben zij toen hun eigen krant gemaakt.
●Zij waren Jury lid bij een talentenjacht.
●Kinderraadsleden zijn betrokken geweest bij het kiezen van activiteiten voor op het schoolplein en indeling van het schoolplein. .
●Zij denken mee over oplossingen van problemen op bv het schoolplein.
●Zij geven ook hun mening over o.a. Sint en Kerst feesten die geweest zijn en tips voor de feesten die nog zullen komen.
●Zij denken mee over de verkeersveiligheid rond school, vooral bij het halen en brengen van de leerlingen met de auto,
●Zij hebben zich zorgen gemaakt over “omgaan met elkaar”; vooral op het schoolplein en bij de overblijf,
●Zij gaven commentaar over gebruik toiletten; werd niet door alle leerlingen op een juiste manier gedaan!
●Zij keken kritisch naar speelactiviteiten op het schoolplein

Laatste nieuws

Contact

De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis

T. 010 - 591 48 70
E. westhoek@wijzer.nu